Planstrategien viser viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor de nærmeste årene, og planleggingsbehov i perioden for å møte utfordringene. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

 

Nedenfor kan du lese saksfremlegg. Se også forslaget til Kommunal planstrategi 2016.

Saksfremlegg kommunal planstrategi april 2016

Kommunal planstrategi 2016 forslag til 27. april

Planstrategien kan også fås ved henvendelse til servicetorget på rådhuset.

 

Har du innspill og synspunkter?

Send dine innspill og synspunkter snarest og seinest før behandling i kommunestyremøtet 27. april  til Rælingen kommune, Pb 100,  2025 Fjerdingby

eller per e-post: postmottak@ralingen.kommune.no. Merk: Innspill kommunal planstrategi 2016.

 

Forslag til Kommunal planstrategi kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven §10-1.

 

Artikkel er publiert første gang 5.04.2016.