Bilde: Fjerdingby sentrum - skisse laget av Dyrvik Arkitekter AS.

 

Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av næringsliv, boliger og offentlige tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder samt et godt aktivitets- og idrettstilbud.

 

Dette følger av Kommuneplan - vår aktive møteplass.

Mer om: Sentrumsutvikling Fjerdingby