Kulturuka består av små og store arrangementer innenfor kultur, idrett og friluftsliv, og det er i all hovedsak lokale foreninger som er arrangører. 
Formålet er at foreningene skal få vist frem sin aktivitet, samtidig som de skaper gode opplevelser i nærmiljøet for kommunens innbyggere. 

Kommunens kultur- og fritidsenhet bidrar også med enkelte arrangementer, som den tradisjonelle iskremfesten i biblioteket og grillparty på ungdomshuset. I tillegg produserer de et program som blir sendt ut til alle husstander i kommunen noen uker før Kulturuka. Disse kan også lese digitalt ved å klikke på lenkene under. 

 

Program Kulturuka i Rælingen 2019

Program Kulturuka i Rælingen 2018

Program Kulturuka i Rælingen 2017

Program Kulturuka i Rælingen 2016