PLASSERING AV UTSTYR:

Marikollen kultursal: utstyret er nå flyttet til stollageret under teknikerbrua. 

Blystadlia amfi: oppbevares av Kor i Lia i eget skap.