Kulturrådet skal være et interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for kulturlivet i Rælingen basert på frivillig innsats, likeverd, fellesskap og lojalitet. Kulturrådet skal være partipolitisk nøytralt. Med kulturlivet generelt menes all kulturaktivitet som utøves av lag og foreninger, offentlige instanser og andre aktører.

Kulturrådet skal:

  • Arbeide for best mulig vilkår for kulturen
  • Være en arena for samordning og samhandling mellom flere kulturaktører
  • Være høringsinstans/drøftingsråd for Rælingen kommune i saker som vedrører kulturlivet

Kontaktinfo: Kjetil Bakken, e-post kjetil.bakken@getmail.no

STYRETS SAMMENSETNING

Navn 

Tilhørighet 

Funksjon 

Kjetil Bakken 

 

Leder 

Terje Strøm 

Rælingen seniorkor  

Nestleder 

Mette Andreassen 

Kirkene i Rælingen 

Kasserer 

Ingun Elvhaug 

Rælingen kommune , kulturskolerektor

Sekretær 

Anne Marie Bekkevold 

Rælingen husflidslag 

Styremedlem

Terje Andreassen 

Rælingen musikklag 

Styremedlem

Hanne Solhaug

Kor- i- lia 

Styremedlem

 

MEDLEMSFORENINGER

Kor i lia

Sangkoret Øyeren

Rælingen sanglag

Rælingen seniorkor

Rælingen trekkspillklubb

Rælingen viseklubb

Rælingen musikklag

Rælingen skolekorps

Rælingen storband

Action teater

Rælingen kunstforening

Rælingen historielag

Rælingen bygdekvinnelag

Rælingen frivilligsentral

Rælingen sanitetsforening

Lions Club

Lions Club Petrine

Rælingen st. Georgs gilde

Kirkene I Rælingen