Rælingen kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet i kommunen, eller som gjennom sitt virke på kulturfeltet har bidratt til positiv omdømmebygging for kommunen.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Nominasjonsfrist er 1. november hvert år.

Foreslå kandidat til kulturprisen ➔ 

Reglement for tildeling av Rælingen kommunes kulturpris

Revidert i Komite for kultur og nærmiljø 20.9.2018.

§ 1 Formål

Rælingen kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet i kommunen, eller som gjennom sitt virke på kulturfeltet har bidratt til positiv omdømmebygging for kommunen. Herunder, men ikke begrenset til, musikk, sceniske uttrykk, kunst, idrett og kulturminner. Prisen skal normalt tilfalle én mottaker, men den kan deles dersom særlige forhold gjør dette naturlig. Kulturprisen gis ikke på bakgrunn av lønnet arbeid. Kommunen er ikke pliktig til å dele ut prisen hvert år.

§ ·2 Kandidat

Kandidater til kulturprisen må enten bo eller ha sitt virke i Rælingen. I særlige tilfeller kan det være aktuelt å vurdere kandidater som har annen tilknytning til kommunen. Personer som tidligere har fått tildelt kulturprisen kan ikke få prisen igjen for samme virksomhet, men kan være en aktuell kandidat ved ekstraordinær innsats på et annet felt.

§ ·3 Forslag

Alle som måtte ønske det kan komme med forslag på kandidater til prisen. Rælingen kommune kan selv foreslå kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og det skal komme frem hvem det er som fremmer forslaget. Forslag sendes inn via nettskjema på kommunens hjemmeside. Nominasjonsfrist er 1. november hvert år. Fristen kunngjøres i god tid.

§ ·4 Behandling

Komite for kultur og nærmiljø er kulturpriskomité. Komiteens avgjørelse er endelig. Saksbehandlingen, inkludert informasjon om hvilke kandidater som er nominert, er taushetsbelagt.

§ ·5 Kunngjøring, utmerkelse og overrekkelse

Navnet på prisvinneren offentliggjøres ikke før overrekkelsen. Vinner av kulturprisen skal kunngjøres hvert år. Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid. Overrekkelsen skal fortrinnsvis finne sted på et egnet kulturarrangement eller kommunestyremøte. Komité for kultur og nærmiljø bor i sitt virke peke på hvordan tildelingen skal skje.

Du kan også laste ned PDF: Reglement for tildeling av Rælingen kommunes kulturpris

Tidligere vinnere

2021 - Gro Langdalen
2020 - (Prisen for 2020 er ikke delt ut ennå)
2019 - Jonny Johansen og Harald Haraldstad, Rælingen historielag, bygdetunet - Nistua
2018 - Kjetil Bakken, Rælingen kulturråd, Rælingen musikklag
2017 - Frank Borghagen, Rælingen håndballklubb
2016 - Geir Hareide Andersen, Rælingen kunstforening
2015 - Rælingen fotballklubb
2014 - Tom G. Bengtson
2013 - Rælingen skolekorps
2012 - Helen Karlsen, RIR, FIBK, RFK m.m.
2011 - Sangkoret Øyeren 
2010 - Kjell Kristoffersen, RSK
2009 - RØX
2008 - Rælingen historielag
2007 - Kåre Sylte, Rælingen Skytterlag
2006 - Karen Thea Skøyen, Kveiin og familielaget
2005 - Per Reed, Løvenstad fotballklubb
2004 - Raymond evensen, Idrett - aktiv utøver
2003 - Tore Sjølie, Organisert arbeid idrett
2002 - Vidar Kjeldsen, dirigent sangkor
2001 - Per Rønsen, kirken
2000 - Kjell Halvorsen, Idéskaper
1999 - Rælingen Bondekvinnelag
1998 - Sverre Øygarden, Kultur
1997 - Tor Undheim, Organisasjonsarbeid, idrett 
1996 - Jens Øvrewall, Velforening
1995 - Annie Aasen, Barneteater
1994 - Husmorlagene i Rælingen
1993 - Rælingen Husflidslag
1992 - Lene Skovholt, Historielaget/Bygdebok
1991 - Geir Grimstad, Allment kulturarbeide
1990 - Rælingen Sanglag
1989 - Internasjonalt Kultursenter
1988 - Gunn og Raymond Myhrengen, Dans
1987 - Rælingen Kunstforening
1986 - Rælingen Skiklubb
1985 - Bjørn Bjørklund, Kulturarbeid i kirken
1984 - Randi Andersen, Eldretreff
1983 - Elsa Torp, Organisasjonsarbeid Sanitetsforeningen
1982 - Elsa Svendsen, Historielag/innsamling