Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear
kulturminneplan

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028

Planen med vedlegg ble vedatt i kommunestyrets møte 08.11.2017.  Her finner du: Plandokumentet, Vedlegg A, Vedlegg B-E

Kulturminneplan for Rælingen kommune er i første rekke ment som en rettesnor for den kommunale forvaltningen av bygdas kulturminner. I en kommunal hverdag der saker dukker opp mer eller mindre forutsigbart, er det nødvendig med en bevissthet om hvordan prioriteringer av verneverdige områder skal gjøres. Planens største del med inndeling i delområder er et verktøy som er utformet brukervennlig for saksbehandlere med slike saker. Vedlegg A med delområder er ikke uttømmende og tar først og fremst for seg områder med stor tetthet av kulturminner. Dette betyr at det kan være enkeltobjekter med høy verneverdi som ikke er omtalt i kapittelet. Slike områder er blant annet noen kulturminner i skogen, rester etter damanlegg, kverner og sager i vassdrag og enkeltstående bygninger som ikke er i et større miljø av kulturminner, og derfor faller utenfor delområdene.

Planen tar kun for seg faste kulturminner

Høring av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028

Planens overordnede målsetting er at Rælingen kommune skal ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Planen er en tematisk kommunedelplan og består av en plandel og en handlingsdel. Frist for merknader og innspill er 22. september 2017.