Kulturlandskapsprisen kan tildeles til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen. Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av både kulturlandskap og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet. 

Prisen består av et diplom, 20 000 kroner, og en vandrepremie.

Forslag til kandidat for kulturlandskapsprisen med en kort begrunnelse for hvorfor denne kandidaten bør løftes fram for sitt arbeid, sendes til:

post@regionkontorlandbruk.no 

Frist: Fredag 11. juni 2021.

Lese hele invitasjonen her: