Årets jury for landbruket i de tre samarbeidende kommuner Rælingen, Oslo og Lørenskog har enstemmig valgt å tildele kulturlandskapspris for 2020 til Anne Marie og Per Jahr fra Rælingen. Her er juryens begrunnelse:

Årets vinnere skiller seg fra de andre kandidatene ved at de skjøtter beiteområder på Fautøya og ravinebeiter på sin eiendom ved hjelp av sine dyr. Familien Jahr driver med melk og storfeproduksjon på sin gård i Rælingen kommune.  Området rundt deres gård er et historisk viktig kulturlandskap som har blitt holdt i hevd på denne måten i mange år.

Familien Jahr berømmes for bevaring av beiteområdene i naturreservatet Nordre Øyeren og ravinebeitene på sin eiendom på tradisjonell måte. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel som viser det gode samspillet mellom aktiv bruk av arealer og bevaring av biologiske verdier i et viktig kulturlandskap.

 

Se artikkel: Kulturlandskapspris til familien Jahr fra Rælingen (regionkontorlandbruk.no)

Bildet viser: Fra venstre: Lars Peder Jahr, Per Jahr, Anne Marie Jahr, Ståle Grøtte (ordfører), Knut Samseth (landbrukssjef).

Se mer:

Pressemelding Kulturlandskapspris 2020  fra  Regionkontor landbruk (Lørenskog, Oslo, Rælingen) (publisert 7.12.2020)