Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. Kuldesystemer AS er en bedrift hvor kjerneområde er prosjektering, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, airconditioning og varmepumper for det profesjonelle markedet. Virksomheten har to medarbeidere og er lokalisert på Fjerdingby.

 

Kuldesystemer AS har som en del av sertifiseringen utarbeidet styrende overordnede miljømål for bedriften. Disse skal følges opp i en årlig miljørapport. Kuldesystemer AS har gjort mange konkrete miljøtiltak og har forpliktet seg til å fortsette miljøarbeidet.

 

Ordfører Øivind Sand gratulerer og sier at Rælingsbedriften har gjort et viktig valg som vil bidra til å nå kommunens forpliktelser med tanke på å redusere kommunens klimagassutslipp.

 

Rælingen kommune har for tiden tre andre bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Strømberg Plast, K-S Kjøttengros AS, ARKEL Romerike AS.

 

Kommunen vedtok ny kommunedelplan for klima og energi i august 2015. Å være Miljøfyrtårn betyr at man jobber systematisk og helhetlig med miljøtiltak i hverdagen for å minke en bedrifts belastning på miljø og er således et svært positivt bidrag i tråd med planens målsettinger. Kommunedelplan klima og energi finner du her.

 

Har du lyst til å lese mer om miljøfyrtårn klikk her.