Utdrag fra kriteriene:

1. Innkjøp av Fairtrade-merkede produkter.

Det er volum og markedstilgang som gir utviklingseffekt for bønder og arbeidere i land med utbredt fattigdom. Hvilke produkter kommunen velger og hvor ambisiøse planer man har i henhold til vekst er opp til kommunen selv, men Fairtrade Norge setter et minimumskrav til mål på minst to produkter (hvorav ett av disse skal være kaffe), med gradvis økning i antall produkter (hvis mulig) og andel sertifisert mengde som konsumeres.

2. Fairtrade kommunens styringsgruppe

Hvor mange som sitter i styringsgruppen er opp til kommunen selv, men for å få innvilget status, må følgende tre funksjoner dekkes:

Politisk støtte

Kontakt med innkjøpsavdeling

Minst én kontaktperson til Fairtrade Norge

Foruten om disse, oppfordres det til å ha representanter fra sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og lignende.

Nr. 1 og 2 ovenfor anses som minium for å oppfylle krav om å være Fairtrade-kommune.

I tillegg: "Hvis kommune ønsker å engasjere seg utover dette, setter Fairtrade Norge stor pris på det. Opplysning og engasjement rundt rettferdig handel er et utrolig viktig arbeid."

3. Tilknytning til lokalt næringsliv

Kommunen kan kartlegge og jobbe for økte utvalg av produkter i lokale butikker, hotell, restauranter, cafeer, servicetstasjoner og foreninger.

4. Tilknytning til lokal grasrot

Det kan være til stor fordel for kommunen å knytte til seg lokale organisasjoner, foreninger og lag.

5. Infomasjonsaktiviteter:

Noen tips til hva man kan gjøre:

Følge Fairtrade Norge på Facebook for å få informasjon om ulike kampanjer, som for eksempel World Fairtrade Challenge som arrangeres i midten av mai hvert år.

Bedriftene som allerede bruker Fairtrade-merkede produkter tar inn nye produktgrupper.

Kommunen bruker statusen som Fairtrade-kommune enda mer aktivt i sin interne og eksterne markedsføring.

Jobbe aktivt og tilrettelegge for at skoler søker status som Fairtrade-skoler.

Utfordre nabokommunene og bidra aktivt til at disse blir Fairtrade-kommuner.

Fokusere på Fairtrade under relevante merkedager i kommunen.

Gjennomføre undersøkelser som kartlegger kjennskap til eller forbruk av Fairtrade-merkede produkter i kommunen eller byen.

Arrangere nettverkssamlinger med fokus på Fairtrade og samarbeid for omkringliggende kommuner, både med og uten Fairtrade-status.

Invitere til arrangementer tilpasset kommunens næringsliv med fokus på Fairtrade.

Arrangere inspirasjonstur i eller utenfor Norge for å lære mer om både Fairtrade og satsningen på Fairtrade-kommuneprosjektet andre steder i både Norge og verden.