Psykososialt kriseteam består av arbeidstakere som på grunn av sin stilling og faglig kompetanse har blitt utpekt til dette arbeidet. Det er vanligvis politi, kommuneoverlege eller rådmann som kontakter kriseteamet.

Viktige telefonnummer

Kriseteamets_brosjyre

Kriseperm for Rælingen kommune

 

.