Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krisesenter

Har du blitt utsatt for vold og trenger et sted å bo, eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt.

Generelt

Ansvar: NAV

Romerike Krisesenter IKS eies av alle de 14 romerikskommunene; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk. Selskapets hovedkontor er i Skedsmo kommune.

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS).

Krisesenteret et ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler fra en partner, familie eller andre nære relasjon. Ansatte på krisesenteret har bred erfaring og kompetanse med ulike brukergrupper, blant annet ulike etnisiteter, kvinner, menn, LHBTIQ og barn i ulike aldre.  Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjeneste-apparatet, og skal herunder blant annet omfatte: Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet. Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og aktører for å fremme virksomhetens formål. Krise-senteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn.

Beskrivelse

Krisesenteret har døgnåpen telefon du kan ringe, eller du kan komme til oss for en samtale. I slike samtaler kan krisesenteret bistå med råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og bistand til å finne løsninger for den enkelte.
Krisesenteret tilbyr også et akutt, midlertidig botilbud dersom det vurderes at vedkommende ikke kan være trygg i egen bolig eller hos nettverk.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud, og det kreves dermed ingen henvisning for å ta kontakt. Dersom ansatte i kommunen følger opp personer som kan ha behov for tjenester fra krisesenteret, kan den ansatte i samråd med vedkommende, ta kontakt med krisesenteret for samtale. Det er også mulig for ansatte i kommunen å ta kontakt med krisesenteret, ved ønske om informasjon om krisesenterets tilbud, eller foredrag om vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet
Krisesenterlova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt

Telefonnummer: 66 93 23 10
Nettside:
www.rkrise.no Se nettsiden for mer informasjon om vold i nære relasjoner.
Facebookside: Romerike Krisesenter IKS

Tjenesten oppdatert: 06.05.2020 11:46