Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreftkoordinator - og annen alvorlig sykdom

Generelt

Ansvarlig: Enhet for hjemmebaserte tjenester

 

Hensikt med tjenesten

Kreftkoordinator - og annen alvorlig sykdom skal være kontaktperson og støttespiller for deg rammet av kreft og alvorlig sykdom, samt dine pårørende.

Kreftkoordinatorens hovedoppgave er å avklare hvilke behov du har og sørge for at du og dine pårørende får relevant hjelp og støtte på rett nivå til riktig tid, og at hjelpen du har behov for er best mulig samordnet og koordinert.

 

Hjemmel

 • Lov om kommunale helsetjenester kap 7, § 7-1,§ 7-2

 

Hvem kan få tjenesten

 • Innbyggere rammet av kreft og alvorlig sykdom, samt deres pårørende

 

Tjenestens innhold

 • Tjenestene tilpasses individuelt etter kartlagt nødvendig behov, med fokus på ressurser og medvirkning
 • Koordinere og samordne tilbud og tjenester (hjemmesykepleie, vurderings og mestringsteam, tjenestekontor, fastlege, palliativt team på Ahus mv)
 • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Samtaler via hjemmebesøk eller telefon
 • Informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer
 • Tilrettelegging av hjemmesituasjon
 • Ha oversikt over samarbeid med ulike pasientforeninger, frivillige og likemenn
 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell

 

Betaling

 • Tjenesten er gratis

 

Hvordan få tjenesten

Kreftkoordinator Marita Tuveng Nielsen kan kontaktes direkte på e-post: marita.nielsen@ralingen.kommune.no

eller telefon: 989 05 830. Det kreves ikke henvisning for å ta kontakt.

 

Kriterier/vilkår

 

 • Du må bo eller oppholde deg i Rælingen kommune
 • Har kreft eller alvorlig sykdom, eller er pårørende

Kontakt

Ansvarlig: Enhet for hjemmebaserte tjenester

Tjenesten oppdatert: 24.08.2022 12:14