Bestill time til vaksinering

Hvem kan bestille time til vaksinering?

Alle innbyggere i Rælingen kommune over 18 år kan nå bestille time til vaksinering. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet tilbys koronavaksinen fra Pfizer. Ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom skal også tilbys vaksine, se egen omtale.

Har du hatt covid-19?
Det anbefales også at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 vaksinerer seg. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk.

Er du gravid?
Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide bør vurderes individuelt av lege etter en avveiing av fordeler og ulemper. Gravide bør derfor ta kontakt med sin fastlege, for en vurdering.

Hvordan bestiller jeg time?

Du registrerer deg på helsenorge.no. Velg Bestille en time på forsiden. Du må logge inn med ID-porten.

Etter at du har bestilt time må den manuelt godkjennes av oss. Den bekreftelsen kan komme tett opp mot timen, ofte så sent som i dagene før oppsatt time. Ikke bestill mer enn én time.

Gå til helsenorge.no

 

Hva gjør jeg om det ikke er noen ledige timer?
Vi vet ikke hvor mange vaksinedoser vi får levert langt frem i tid. Derfor kan du oppleve at du ikke finner noen ledige timer på helsenorge.no. Vi kan ikke åpne for timebestillinger før vi har fått vite hvor mange doser vi får levert, og dermed hvor mange timer vi kan åpne. Hvis du ikke finner noen ledige timer må du prøve igjen en annen dag.

Personer med d-nummer eller som ikke er folkeregistrert
Hvis du har eller venter på D-nummer, eller bor i Rælingen kommune, men ikke er folkeregistrert, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:
Ring vaksinasjonstelefonen på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00)

Intervall mellom første og andre dose

Akkurat nå skal det være 12 uker mellom første og andre dose. Når du bestiller time til vaksinering med dose 1, må du samtidig være tilgjengelig for vaksinering med dose 2. Når du møter til første vaksinering får du samtidig beskjed om når du skal møte for dose 2. Du må kunne møte til dose 2 for å få dose 1.

Tid for dose 2 kan bli endret utfra antall doser vi mottar eller endringer av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Intervallet har tidligere vært både 6 uker og 9 uker, avhengig av når du fikk første dose. Hvis det blir endring av dato for dose 2 vil du få beskjed om det, men foreløpig kan du forholde deg til den datoen du har fått. 

Når du har fått time til vaksinering

Du får SMS med oppmøtetid og sted

Etter at du har fått tildelt time til vaksinering vil du få en egen SMS med informasjon om hvor du skal møte opp, og andre forhold knyttet til vaksineringen. Det er viktig at du leser informasjon som ligger lenket til bekreftelsen om time og at du møter til avtalt time. På denne måten sikrer vi en jevn strøm av innbyggere inn og ut av lokalet.

Du skal bruke munnbind ved oppmøte og desinfiserer hendene på våre desinfeksjonsautomater på vei inn i lokalet.

Det kan bli kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen. Det vil si at du ikke får bekreftelse før kort tid før timen er satt opp.

Selv om tidspunktet for time gis på minuttet, vil det kunne påregnes noe ventetid.

I samme SMS får du informasjon om hvordan du skal forholde deg ved endringer. 

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Rælingen over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Er du bosatt i utlandet? 

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Rælingen en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Se hvordan vaksineringen foregår

 

Om vaksinen

Dette er vaksinen vi bruker

Rælingen kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden benytter vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen settes i to doser. Tid for den andre dosen tildeles på stedet for vaksinering.

Råd og veiledning

Vi ber om at du gjør deg godt kjent med informasjonen som gjøres tilgjengelig. Ved behov for ytterligere råd og veiledning kan du ringe vaksinasjonstelefonen på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00).

 

Prioriteringsrekkefølge og status

Prioriteringsrekkefølgen og prioriterte grupper

Vi vaksinerer etter Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet tilbys koronavaksinen fra Pfizer. Ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom skal også tilbys vaksine, se egen omtale.

Vaksinering av innbyggere med alvorlige eller underliggende sykdommer/tilstander:
For innbyggere med fastlege i Rælingen kommune har vi hentet inn lister over innbyggere som tilhører risikogruppene. Etter fastlegens vurdering blir pasientene innkalt til vaksinering pr. SMS.

Innbyggere som tilhører risikogruppene, og som har fastlege i Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Aurskog/Høland kommuner vil bli tilbudt vaksine i den kommunen fastlegen har tilhold. Rælingen kommune vil ikke ta kontakt med disse innbyggerne.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i andre deler av landet, må kontakte fastlegen og be om å bli henvist via PLO/dialogmelding til herid: 154682 (smittevern beredskap covid-19) Når kommunen mottar en slik melding, vil personene bli kontaktet for time til vaksinering.

Helsepersonell:
I tillegg til gruppene ovenfor er helsepersonell prioritert, og kommunen kan sette av inntil 10 % av vaksinedosene til helsepersonell. Disse vaksineres parallelt med de prioriterte gruppene. Det er i hovedsak kritisk helsepersonell i essensielle tjenester som blir prioritert til vaksinering.

Ansatte i barnehager og skoler:
Kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Formålet er å legge til rette for at flest mulig er beskyttet før barnehage- og skolestart til høsten. I Rælingen kommune er det allerede åpnet for at alle innbyggere kan bestille time til vaksinering, og dermed få første dose i tide til å bli beskyttet (tre uker etter første dose) før barnehage- og skolestart.

Etter en kartlegging av ansatte i barnehagene og skolene har kommunen identifisert i overkant av 10 personer som kan risikere å ikke bli vaksinert i sin hjemkommune i tide. Disse blir kontaktet direkte av oss med tilbud om vaksine.

Utenlandsstudenter:
Etter anbefaling fra FHI kan utenlandsstudenter registrere seg for vaksinering, ved å sende en e-post til koronavaksine@ralingen.kommune.no
Det er et krav at du må være fylt 18 år innen vaksineringen finner sted.

I e-posten må du opplyse om:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mobiltelefonnummer
 • Avreisetidspunkt 
 • I tillegg skal det legges ved dokumentasjon på studieplass og studiestart

Status for vaksinering

Uke 24:

Vaksinasjonsteamet i Rælingen har i uke 24 satt 1350 vaksinedoser. Dette er ny ukesrekord, med dagsrekord på 354 vaksiner satt på fredag.

 


Hvor langt har vi kommet med vaksineringen (oppdatert 21. juni 2021):

Status for vaksinering i Rælingen etter uke 24: Fullvaksinert: 32,9 % Delvaksinert: 23,0 % Ikke vaksinert: 44,1 %

 

Etter at du er vaksinert

Beskyttet eller ubeskyttet?

Smittevernregler om avstand og hygiene gjelder fremdeles, men det kan forekomme lettelser i samfunnet for deg som er vaksinert.

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon her.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt via helsenorge.no.

Løsning for ikke-digitale brukere

Rundt 110 000 personer kan ikke bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned koronasertifikat fra Helsenorge. Helsedirektoratet og FHI jobber med en løsning som i løpet av noen uker skal gjøre det mulig å bestille koronasertifikat på papir.Les mer om koronasertifikat for ikke-digitale brukere her.

Kommunen/vaksinekontoret skriver ikke ut koronasertifikat.

Her finner du informasjon om hva du gjør hvis fødselsdato i koronasertifikatet og passet ikke er den samme.

Etterregistrering av vaksiner tatt utenfor Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) informerer om at det er mulig å etterregistrere koronavaksiner tatt i utlandet. Det er en forutsetning at vaksinen er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Personer som ønsker etterregistrering må ha en konsultasjon hos enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Inntil videre er det fastlege eller private helseaktører som kan kontaktes for dette. Vi vil oppdatere kommunens hjemmesider ved ny informasjon.

Les mer på FHIs nettsider.