Bestill time til vaksinering

Du bestiller timen via helsenorge.no. Velg Bestille en time på forsiden. Du må logge inn med ID-porten. Trenger du hjelp til å bestille timer finner du en guide for timebestilling skritt for skritt lenger ned på denne siden.

 

Bestill time på helsenorge.no 

Skal du bestille time til dose to? Les mer informasjon lenger ned på siden først.

 

Du må være fylt 12 år på vaksinasjonsdagen

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra og med fylte 12 år. De som ikke har fylt 12 år må foreløpig vente. Når bursdagen nærmer seg kan du komme tilbake til denne nettsiden for å bestille time.

Barn og unge i alderen 12–15 år, som har gjennomgått covid-19-infeksjon, skal foreløpig ikke vaksineres.

Du må ha med samtykkeskjema om du er under 16 år

For barn og ungdom som ikke har fylt 16 år, det vil si alle 12–15-åringer, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksinering. Last ned samtykkeskjema.

Du får SMS-bekreftelse når timen er godkjent

Etter at du har bestilt time må den manuelt godkjennes av oss. Den bekreftelsen kan komme tett opp mot timen, ofte så sent som i dagene før oppsatt time. Ikke bestill mer enn én time. Du kan heller ikke møte til vaksinering uten en gyldig time.

Hva gjør jeg om det ikke er noen ledige timer?

Vi vet ikke hvor mange vaksinedoser vi får levert langt frem i tid. Derfor kan du oppleve at du ikke finner noen ledige timer på helsenorge.no. Vi kan ikke åpne for timebestillinger før vi har fått vite hvor mange doser vi får levert, og dermed hvor mange timer vi kan åpne. Hvis du ikke finner noen ledige timer må du prøve igjen senere.

Hvem kan bestille time til vaksinering?

Alle innbyggere i Rælingen kommune over 12 år kan bestille time til vaksinering. Du må være fylt 12 år på vaksinasjonsdagen. Er du under 16 år må du ha samtykke fra foresatte, og et ferdig utfylt samtykkeskjema må tas med ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksinering. 

Har du hatt covid-19?

Det anbefales også at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 vaksinerer seg. Har du hatt covid-19, trenger du bare én dose, og skal tidligst vaksineres 3 måneder etter du gikk ut av isolasjon. Barn og unge i alderen 12–15 år, som har hatt covid-19, skal foreløpig ikke vaksineres.

Er du gravid?

Folkehelseinstituttet tillater nå vaksinering av gravide i andre og tredje trimester. Vi vaksinerer ikke gravide i første trimester uten at det på forhånd foreligger legeerklæring som godtgjør dette. Les mer informasjon om vaksinering av gravide på Folkehelseinstituttets nettsider.

Personer med d-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller bor i Rælingen kommune, men ikke er folkeregistrert, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:
Ring vaksinasjonstelefonen på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00)

Bor du i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Rælingen over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune. Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Rælingen en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Kan du møte på kort varsel?

Dersom du vil stå på vår ringeliste for vaksinering på kort varsel, kan du sende en e-post med telefonnummer og fødselsdato til koronavaksine@ralingen.kommune.no eller ringe vaksinetelefonen på 940 18 131.

Andre dose

Vaksinen vi benytter skal normalt settes i to doser. Aldersgruppen 12–15 år vil i første omgang tilbys én vaksinedose. 

Har du hatt covid-19, trenger du bare én dose, og skal tidligst vaksineres 3 måneder etter du gikk ut av isolasjon. Barn og unge i alderen 12–15 år, som har hatt covid-19, skal foreløpig ikke vaksineres.

Time til andre dose

Du får en SMS fra oss når det er din tur til å bestille time til andre dose.

 • Barn (12–15 år) skal foreløpig ikke vaksineres med en andre dose.
 • Ungdom (16–18 år) skal ha et intervall mellom første og andre vaksinedose på 10 uker. Dette fordi man ønsker å oppnå best mulig immunitet mellom vaksinedosene.
 • Voksne som allerede har fått første dose kan bestille andre dose tidligst etter 4 uker. Se tabellen under.

Intervall mellom første og andre dose

Det anbefales at du får andre vaksinedose senest 12 uker etter at du fikk første dose. Når du får SMS fra oss er det din tur til å bestille time til dose to. Du må selv passe på å bestille innenfor 12 uker fra du fikk første dose. Massevaksineringen avsluttes i uke 41.

Har du fått første vaksinedose i uke…

…kan du bestille time til dose to fra og med uke

Andre vaksinedose anbefales senest i uke

23

Kan bestille nå

35

24

Kan bestille nå

36

25

Kan bestille nå

37

26

Kan bestille nå

38

27

Kan bestille nå

39

28

Kan bestille nå

40

29

Kan bestille nå

41

30

Kan bestille nå

41

31

Kan bestille nå

41

32

Kan bestille nå

41

33

37

41

34

38

41

35

39

41

36

40

41

37

41

41

 

Hvordan bestiller jeg time?

Når du har mottatt SMS bestiller du time på helsenorge.no, på samme måte som til første dose. Alternativt kan du kontakte vaksinekontoret på tlf. 940 18 131 (hverdager kl. 09:00-11:00) eller på e-post koronavaksine@ralingen.kommune.no.

Tredje dose

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. De det gjelder blir henvist fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Hvem får tilbudet? 

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 3.dose. 

Gruppe 1 

Alle som tilhører denne gruppen, vil tilbys 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander: 

 • Organtransplanterte 

 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 

 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 

 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 

 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes for hver gruppe. Vaksinasjon av denne gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjelder: 

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet

– I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

Watle utdyper at det ikke er grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men at det likevel kan være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Timebestilling skritt for skritt

1. Gå til helsenorge.no. Trykk på knappen «Bestille en time»

1-bestille_en_time.png

 

2. Trykk deretter på «Logg inn»

2-logg_inn.png

 

3. Du må logge inn med ID-porten (BankID eller annen elektronisk ID)

3-id_porten.png

 

4. Trykk på «Bestill time»

Er du foresatt som skal bestille for et barn/ungdom må du huske å velge at du skal bruke helsenorge.no på vegne av barnet/ungdommen før du går videre til timebestilling.

4-timeavtaler.png

 

5. Her kan det hende du har flere valg. Velg «Rælingen kommune Smittevern (Beredskap Covid-19)»

Får du ikke opp dette valget første gang kan du prøve å lukke boksen, også trykke på Bestill time på nytt.

5-timeavtaler_smittevern.png

 

6. Velg «Koronavaksinasjon»

6-koronavaksinasjon.png

 

7. Svar på alle spørsmålene før du går videre

7-spm.png

 

8. Nå kan du velge time. Ledige timer er markert med grått felt i kalenderen.

Er det ingen ledige timer? Vi kan ikke åpne for timebestillinger før vi har fått vite hvor mange doser vi får levert, og dermed hvor mange timer vi kan åpne. Hvis du ikke finner noen ledige timer må du prøve igjen en annen dag.

8-timer.png

 

9. Fyll inn telefonnummer for kontakt etter at du har valgt time. Trykk deretter på Bestill.

Etter at du har bestilt time må den manuelt godkjennes av oss. Den bekreftelsen kan komme tett opp mot timen, ofte så sent som i dagene før oppsatt time. Ikke bestill mer enn én time.

9-valgt_time.png

Når du har fått time til vaksinering

Du får SMS med oppmøtetid og sted

Etter at du har fått tildelt time til vaksinering vil du få en egen SMS med informasjon om hvor du skal møte opp, og andre forhold knyttet til vaksineringen. Det er viktig at du leser informasjonen som ligger lenket til i bekreftelsen om time og at du møter til avtalt time. På denne måten sikrer vi en jevn strøm av innbyggere inn og ut av lokalet.

Du skal bruke munnbind ved oppmøte og desinfiserer hendene på våre desinfeksjonsautomater på vei inn i lokalet.

Selv om tidspunktet for time gis på minuttet, vil det kunne påregnes noe ventetid.

I samme SMS får du informasjon om hvordan du skal forholde deg ved endringer. 

Egne forberedelser før vaksinering

Vi opplever at enkelte besvimer etter at de har fått vaksine. Dette er ufarlig, men kan for noen oppleves som dramatisk når det inntreffer.

For å forebygge dette ønsker vi at du sørger for en god natt hvile før du kommer til oss. Spis en god frokost og sørg for at du har fått i deg nok væske. Er du engstelig, anspent eller har «sprøyteskrekk» tar du dette opp med vaksinatøren slik at vi kan vaksinere deg under oppsyn i skjermede omgivelser.

På vaksinedagen ønsker vi at du møter ikledd en trøye eller bluse med enkel tilgang til den skulderen som skal vaksineres. Vi anbefaler at vaksinen settes i skulderen på den armen du bruker minst.

Se hvordan vaksineringen foregår

 

Om vaksinen

Dette er vaksinen vi bruker

Rælingen kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden benytter vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen er vurdert som likeverdig med Spikevax fra Moderna og Folkehelseinstituttet har vurdert kombinasjonen av disse to vaksinene som uproblematisk. Vaksinen settes i to doser.

Råd og veiledning

Vi ber om at du gjør deg godt kjent med informasjonen som gjøres tilgjengelig. Ved behov for ytterligere råd og veiledning kan du ringe vaksinasjonstelefonen.

 

Prioriteringsrekkefølge og status

Prioriteringsrekkefølgen og prioriterte grupper

Disse får tilbud om koronavaksine:

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.
 • Alle som er 65 år eller eldre.
 • Personer 12 år - 64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Vaksinen er gratis

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Begrunnelse for anbefalinger og tilbud til de ulike gruppene 

 • Voksne og ungdom fra 16 år anbefales koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon i disse gruppene. Det er de eldste, og personer med enkelte sykdommer og tilstander som har størst risiko for alvorlig forløp og død av koronasykdom. Selv om de fleste unge og friske personer takler covid-19 godt, er det også en del i denne gruppen som kan bli alvorlig syke.
 • Ungdom 12-15 år:
  • All ungdom i denne aldersgruppen får tilbud om én dose koronavaksine. Denne gruppen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Den direkte medisinske gevinsten av vaksinen for den enkelte ungdom er mindre tydelig enn for de eldre aldersgruppene som har høyere risiko for alvorlig sykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon.
  • Barn og unge med alvorlig underliggende sykdom har høyere risiko for alvorlig koronasykdom og anbefales koronavaksine. De skal ha to doser.
 • Vaksinasjon i alle disse gruppene vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.

For utdypende informasjon om risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19, se:

For utdypende informasjon om vaksinasjon av ungdom, se:

Gravide og ammende 

Gjennomgått covid-19

Status for vaksinering

Uke 36:

I løpet av uke 36 ble det satt ca. 300 vaksinedoser. Totalt er nå 76,1 % av Rælingens innbyggere over 16 år fullvaksinert.

Vi tilbyr nå koronavaksine til alle innbyggere over 12 år.

Siste frist for å få vaksine i massevaksineringen nærmer seg, og vi oppfordrer innbyggere som enda ikke har bestilt time, og skal ha vaksine, om å bestille time så snart som mulig.

 


Hvor langt har vi kommet med vaksineringen:

Vaksinestatus uke 36.png

 

Etter at du er vaksinert

Beskyttet eller ubeskyttet?

Grunnleggende smittevernregler gjelder fremdeles, men det kan forekomme lettelser i samfunnet for deg som er vaksinert.

Du er definert som beskyttet dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre måneder etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon her.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt via helsenorge.no.

Du kan også lese mer om koronasertifikatet på helsenorge.no.

Løsning for ikke-digitale brukere

Dersom du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du bestille koronasertifikatet tilsendt i en papirutskrift i posten. På grunn av stor pågang er det anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Les mer om koronasertifikat for ikke-digitale brukere, og hvordan du bestiller her.

Kommunen/vaksinekontoret skriver ikke ut koronasertifikat.

Etterregistrering av vaksiner tatt utenfor Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) informerer om at det er mulig å etterregistrere koronavaksiner tatt i utlandet. Det er en forutsetning at vaksinen er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Innbyggere som ønsker etterregistrering av vaksine fra utlandet må sende med data om navn og fødselsdato sammen med dokumentasjon til koronavaksine@ralingen.kommune.no merk eposten med «Etterregistrering» i emnefeltet.

Les mer på FHIs nettsider.

Spørsmål?

På denne siden finner du informasjon om koronavaksinasjon i Rælingen kommune. Har du, etter å ha lest all informasjonen her, fortsatt ikke fått svar på ditt spørsmål kan du kontakte kommunens vaksinasjonsteam.

Telefon

940 18 131
Mandag og tirsdag, kl. 09:00–11:00 og kl. 12:00–14:00
Onsdag til fredag, kl. 09:00–10:00

E-post

koronavaksine@ralingen.kommune.no.

Vær obs på at vi får svært mange henvendelser, og at det derfor kan ta tid før du får svar. Generell informasjon om vaksineringsprogrammet finner du på denne siden, men vasinasjonsteamet kan behandle individuelle spørsmål.