Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

Rælingen kommune tilbyr derfor nå vaksine også til deg som er født i 2004 eller 2005, og du kan allerede nå bestille time for vaksinering med time i uke 35. For deg som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år på vaksinedagen, må det foreligge samtykke fra begge foresatte før vaksinering. Her finner du samtykkeskjema og mer informasjon om vaksinering i Rælingen.