Smittetilfeller

Vi har hatt 73 nye covid-19 tilfeller siste uken (mot 76 nye tilfeller i uke 37). For de siste 14 dagene blir da insidensen 789/100.000. Vi tester tilsvarende 3,5 % av befolkningen på teststasjonen. I tillegg gjennomføres det selvtester, slik at det det totale testvolumet tilsvarer ca. 15 % av befolkningen. Andelen positive av testene på teststasjonen er 12,5 %.

Aldersfordeling

 • 0–5 år: 4 %
 • 6–12 år: 14 %
 • 13–19 år: 44 %
 • 20–29 år: 4 %
 • 30–60 år: 30 %
 • Over 60 år: 4 %

Smittekilde

 • Innreise: 0 %
 • Husstand: 45 %
 • Jobb: 0 %
 • Skole/barnehage/fritidsaktiviteter: 45 %
 • Arrangementer: 0 % 
 • Ukjent: 10 %

Smitte i kommunale enheter

Utbrudd: Marikollen ungdomsskole.
Smittetilfeller: Fjerdingby skole og Løvenstad skole.

Testing og smittesporing

Det er fortsatt stor belastning på TISK-kapasiteten (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), men det håndteres greit. Det er ledige timer på testtasjonen samme dag.

Sykdomsbyrde

Ingen innleggelser på kommunal institusjon eller sykehus.

Vaksinasjon

Vi tilbyr fortsatt vaksine til alle innbyggere over 12 år.

De som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time.

Aldersgruppe Ikke vaksinert Vaksinert
12–15 42,4 % 57,6 %
16–17 16,1 % 83,9 %
18–24 12,0 % 88,0 %
25–39 17,1 % 82,9 %
40–44 10,3 % 89,7 %
45–54 7,7 % 92,3 %
55–64 4,9 % 95,1 %
65–74 6,8 % 93,2 %
75–84 0,7 % 99,3 %
85+ 8,7 % 91,3 %


Vurdering

Høye smitte tall, men fallende tendens. Kommunen har kontroll på smittesporing. Sykdomsbyrden er lav. Kapasiteten på sykehus og i kommunale tjenester er ikke berørt i særlig grad.