Smittetilfeller

Det er høyt smittepress i kommunen, men den forsiktige nedgangen i nye smittede fortsetter. Vi har hatt 76 nye covid-19-tilfeller denne siste uken (mot 80 nye tilfeller i uke 36). For de siste 14 dagene blir da insidensen 827/100.000. Vi tester tilsvarende 3,9 % av befolkningen på teststasjonen. I tillegg gjennomføres det selvtester, slik at det det totale testvolumet tilsvarer ca. 15 % av befolkningen. Andelen positive av testene på teststasjonen er 11,3 %.

Aldersfordeling

 • 0–5 år: 5 %
 • 6–12 år: 12 %
 • 13–19 år: 52 %
 • 20–29 år: 3 %
 • 30–60 år: 28 %
 • Over 60 år: 0 %

Smittekilde

 • Innreise: 0 %
 • Husstand: 42 %
 • Jobb: 1 %
 • Skole/barnehage/fritidsaktiviteter: 49 %
 • Arrangementer: 0 % 
 • Ukjent: 8 %

Smitte i kommunale enheter

Utbrudd: Marikollen ungdomsskole.
Smittetilfeller: Løvenstadtunet, Nordby skole og Sandbekken ungdomsskole.

Testing og smittesporing

Det er fortsatt stor belastning på TISK-kapasiteten (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), men det håndteres greit.

Det er ledige timer på testtasjonen samme dag. Alle smittede blir raskt kontaktet og isolert, og alle husstandsmedlemmer blir fulgt opp. Andre nærkontakter blir ikke fulgt opp av smittesporingsteamet. Den smittede må selv kontakte sine nærkontakter og informere om test og karantene. Nærkontakter på skoler, barnehager og idrettslag får informasjonsskriv.

Vi fortsetter massetesting som alternativ til smittesporing på de stedene det er mye smitte (per nå Marikollen ungdomsskole og Rælingen videregående).

Vaksinasjon

Vaksinasjonen fortsetter etter planen. Nå tilbyr vi vaksine til alle innbyggere over 12 år.

Fortsatt ligger Rælingen litt bak nabokommuner i vaksinasjonsgrad. Tall for befolkningen over 18 år: 

 • Første dose: Rælingen 72,0 %, Lillestrøm 74,5 %, Lørenskog 76,2 %
 • Andre dose: Rælingen 61,7 %, Lillestrøm 63,6 %, Lørenskog 64,6 %

De som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time.

Aldersgruppe Ikke vaksinert Ferdig eller påbegynt vaksinering
12–15 68,1 % 31,9 %
16–17 21,3 % 78,7 %
18–24 12,3 % 87,7 %
25–39 18,0 % 82,0 %
40–44 10,7 % 89,3 %
45–54 7,9 % 92,1 %
55–64 5,1 % 94,9 %
65–74 6,7 % 93,3 %
75–84 0,7 % 99,3 %
85+ 8,7 % 91,3 %


Vurdering

Vi opplever svært høye smittetall, men fallende tendens. Sykdomsbyrden er lav. Stor belastning på smittesporing, men kontroll. Kommunen er på risikonivå 3.

 

Oppdatering: Det var tidligere en feil i artikkelen under overskriften smittetilfeller. Det var smittetilfeller på Løvenstadtunet og Sandbekken ungdomsskole, som ikke hadde kommet med i oversikten. Teksten er oppdatert.