Smittetilfeller

Vi ser en avflating og lett nedgang i nye smittede. Vi har hatt 80 nye covid-19 tilfeller denne siste uken (mot 87 nye tilfeller i uke 35). For de siste 14 dagene blir da insidensen 885/100.000. Vi tester tilsvarende 4 % av befolkningen på teststasjonen. I tillegg gjennomføres det selvtester, slik at det det totale testvolumet tilsvarer ca. 16 % av befolkningen. Andelen positive av testene på teststasjonen er 10 %.

Aldersfordeling

 • 0–5 år: 5 %
 • 6–12 år: 16 %
 • 13–19 år: 39 %
 • 20–29 år: 4 %
 • 30–60 år: 30 %
 • Over 60 år: 6 %

Smittekilde

 • Innreise: 11 %
 • Husstand: 39 %
 • Jobb: 1 %
 • Skole/barnehage/fritidsaktiviteter: 38 %
 • Arrangementer: 0 % 
 • Ukjent: 11 %

Smitte i kommunale enheter

Utbrudd: Marikollen ungdomsskole.
Smittetilfeller: Fjerdingby helsetun, Nordby skole og Løvenstad skole.

Testing og smittesporing

Det er svært presset TISK-kapasitet (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), men håndteres godt så lenge vi har tilgang på selvtester.

Det er ledige timer på testtasjonen samme dag. Alle smittede blir raskt kontaktet og isolert, og alle husstandsmedlemmer blir fulgt opp. Andre nærkontakter blir ikke fulgt opp av smittesporingsteamet. Den smittede må selv kontakte sine nærkontakter og informere om test og karantene. Nærkontakter på skoler, barnehager og idrettslag får informasjonsskriv.

Vi har etablert massetesting som alternativ til smittesporing på de stedene det er mye smitte (per nå Marikollen ungdomsskole og Rælingen videregående).

Vaksinasjon

Vaksinasjonen fortsetter etter planen. Nå tilbyr vi vaksine til alle innbyggere over 12 år.

Massevaksineringen går mot slutten, så de som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time.

Aldersgruppe Ikke vaksinert Ferdig eller påbegynt vaksinering
16–17 27,1 % 72,9 %
18–24 13,3 % 86,7 %
25–39 18,8 % 81,2 %
40–44 11,1 % 88,9 %
45–54 8,4 % 91,6 %
55–64 5,2 % 94,8 %
65–74 6,6 % 93,4 %
75–84 0,5 % 99,5 %
85+ 8,7 % 91,3 %

 

Vurdering

Vi opplever svært høye smittetall, men avflating og fallende tendens. Sykdomsbyrden er lav. Stor belastning på smittesporing, men kontroll. Kommunen er på risikonivå 3.