Smittetilfeller

Den kraftige økningen i smittetilfeller fortsetter. Vi har hatt 87 nye covid-19-tilfeller den siste uken. For de siste 14 dagene blir da insidensen 673/100.000. Men hvis vi tar utgangspunkt i siste ukes tall, vil 14-dagers-insidensen være 922/100.000. Vi tester tilsvarende 5% av befolkningen på teststasjonen. I tillegg gjennomføres det selvtester, slik at det det totale testvolumet tilsvarer ca. 15% av befolkningen. Andelen positive av testene på teststasjonen er 11%.

Aldersfordeling

 • 0–5 år: 6 %
 • 6–12 år: 18 %
 • 13–19 år: 33 %
 • 20–29 år: 2 %
 • 30–60 år: 40 %
 • Over 60 år: 1 %

Smittekilde

 • Innreise: 6 %
 • Husstand: 33 %
 • Jobb: 10 %
 • Skole/barnehage/fritidsaktiviteter: 41 %
 • Arrangementer: 5 % 
 • Ukjent: 5 %

Testing og smittesporing

Det er svært presset TISK-kapasitet (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), men fortsatt ledige tester til dagen etter. Alle smittede blir raskt kontaktet og isolert, og alle husstandsmedlemmer blir fulgt opp. Andre nærkontakter blir ikke fulgt opp av smittesporingsteamet. Den smittede må selv kontakte sine nærkontakter og informere om test og karantene. Nærkontakter på skoler, barnehager og idrettslag får informasjonsskriv.

Vi har etablert massetesting som alternativ til smittesporing på de stedene det er mye smitte (per nå Marikollen ungdomsskole, Rælingen videregående og 7. trinn på Fjerdingby skole).

Vaksinasjon

Vaksinasjonen fortsetter etter planen. Vaksinering av aldersgruppen 16–17 år er godt i gang, og 70 % har allerede fått minst en vaksinedose. Snart vil også gruppen 12–15 år tilbys vaksine. Mer informasjon om dette kommer.

Massevaksineringen går mot slutten, og 17. september blir siste mulighet for å få første dose av koronavaksinen i massevaksineringen. De som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time. Vaksinering med dose 2 vil fortsette til og med uke 41. 

Aldersgruppe Ikke vaksinert Ferdig eller påbegynt vaksinering
16–17 30,0 % 70,0 %
18–24 13,5 % 86,5 %
25–39 19,2 % 80,8 %
40–44 11,4 % 88,6 %
45–54 8,6 % 91,4 %
55–64 5,3 % 94,7 %
65–74 6,7 % 93,3 %
75–84 0,5 % 99,5 %
85+ 8,7 % 91,3 %

 

Vurdering

Vi opplever svært høye smittetall, men sykdomsbyrden er lav. TISK-kapasiteten er bedre etter at vi har etablert regelmessig testing på ungdomsskolene og videregående, selv om den fortsatt er under stort press. Kommunen er på risikonivå 3.