Smittetilfeller

Det har vært en kraftig stigning i smittetilfeller. Vi har hatt 40 nye covid-19-tilfeller siste uken. For de siste 14 dagene blir insidensen 249/100.000. Men hvis vi tar utgangspunkt i siste ukes tall, vil 14-dagers-insidensen være 424/100.000. Vi tester tilsvarende 4 % av befolkningen. Andelen positive er 5,6 %.

Aldersfordeling

Absolutte tall og prosent

 • 0–5 år: 3 stk (7,5 %)
 • 6–12 år: 7 stk (17,5 %)
 • 13–19 år: 21 stk (52,5 %)
 • 20–29 år: 3 stk (7,5 %)
 • 30–60 år: 6 stk (15 %)
 • Over 60 år: 0

Smittekilde

Absolutte tall og prosent

 • Innreise: 1 stk (2,5 %)
 • Husstand: 11 stk (27,5 %)
 • Jobb: 0
 • Skole/barnehage: 20 stk (52,5 %)
 • Fritidsaktiviteter: 0
 • Ukjent: 8  stk (20 %)

Utbrudd

Sist uke i kommunale enheter

 • Marikollen ungdomsskole. Driftes nå på gult nivå.
 • Fjerdingby skole. Driftes på gult nivå fra tirsdag 31. august.
 • Heimen barnehage.
 • Sannum barnehage.

Vaksinasjon

Vaksinasjonen fortsetter etter planen. Den er i liten grad berørt av den økende smitten. I løpet av uka har vi passert 10 000 fullvaksinerte innbyggere, og dermed er over 70 % av de over 16 år fullvaksinert.

Massevaksineringen går mot slutten, og 17. september blir siste mulighet for å få første dose av koronavaksinen i massevaksineringen. De som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time. Vaksinering med dose 2 vil fortsette til og med uke 41. 

Vurdering

Kommunen er på risikonivå 3. Hadde vi kun sett på økningen i smittetall og belastningen på smittesporing, så hadde i vært i risikonivå 4. Men sykdomsbelastningen er fortsatt lav og trekker ned.

Insidenstall de siste fem ukene

Uke 30: 26/100.00/14 dager

Uke 31: 85/100.00/14 dager

Uke 32: 212/100.00/14 dager

Uke 33: 190/100.00/14 dager

Uke 34: 249/100.00/14 dager