Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear

Korona-informasjon

Med virkning fra 10. november 2020 er det vedtatt nye, midlertidige regler for smittevern i Rælingen kommune. Forskriften har ingen tidsbegrensning, noe som betyr at den gjelder på ubestemt tid, frem til den blir opphevet eller ny forskrift vedtas.

Hele forskriften kan du lese på kommunens hjemmeside på denne lenken: FORSKRIFT OM MIDLERTIDIGE SMITTEVERNTILTAK I RÆLINGEN.

De tiltakene i den nye forskriften som har størst betydning for kultur- og fritidsaktiviteter er:

  • Alle innendørs arrangementer forbys (begravelser og bisettelser med begrenset antall deltakere er unntatt).
  • Det innføres stans fritidsaktiviteter for voksne, som breddeidrett, korps, kor og medlemsmøter.
  • Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs. 
  • Fritidsaktiviteter for barn og unge (under 20 år) kan fortsette å arrangere treninger/øvelser/møter, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, konkurranser, arrangementer etc. (heller ikke utenfor Rælingen).
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Med virksomheter mener man steder som bowlinghaller, offentlig bad, kinoer, teater, konsertsteder, lekeland osv.
  • Svømmeopplæring og kulturskolens aktiviteter kan fortsette for barn og ungdom under 20 år.

Som noen allerede har oppdaget er det beklageligvis kommet med en formulering i forskriften som går på tvers av forbudet mot idrettsarrangementer. Dette er en feil! Rælingen kommune hadde aldri til hensikt å forskjellsbehandle de ulike aktivitetene, og det er ikke ønske om hverken idrettsarrangementer eller andre arrangementer slik smittesituasjonen er nå.

Det krever både tid og ressurser å formelt endre en forskrift. Derfor har kommunen besluttet at man heller enn å gjøre det, foreløpig bare løser det ved å stoppe all utleie av kommunale lokaler til arrangementer – inkludert idrettsarrangementer (bortsett fra elitekamper, som fortsatt er tillatt uten publikum).

 

 

Rælingen kommune forsøker å holde sine utleielokaler åpne og tilgjengelige for aktivitet, med de begrensningene FHI til enhver tid anbefaler samt enkelte lokale tiltak. Alle foreninger som ønsker å gjenoppta sin aktivitet må signere på et midlertidig tillegg til den ordinære leiekontrakten, der man bekrefter å ha forstått og akseptert gjeldende regler og ansvar. Det samme gjelder private leietakere i grendehus. 

Leietaker plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for sin aktivitet og følge med på oppdateringer både nasjonalt og lokalt. Alle offisielle veiledere som er utformet på nasjonalt nivå finner man i oppdatert versjon på regjeringens nettside: SAMLET OVERSIKT OVER VEILEDERE. Anbefalinger fra FHI vedrørende arrangementer finner man på denne lenken: ARRANGEMENTER, SAMLINGER OG AKTIVITETER. 

Nedenfor ligger oppdaterte versjoner av midlertidig kontrakt til hver enkelt aktivitetstype, med tilhørende sjekklister. Disse skal signeres av styreleder og returneres til oss før lokalene kan tas i bruk. Dersom det er mulig vil vi helst ha kontrakten på e-post til kultur@ralingen.kommune.no. Har man ikke mulighet til å signere på PC eller skanne en signert kopi, sendes kontrakten i posten til Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby. Merk konvolutten "kultur- og fritidsenheten". Den kan også leveres på kommunens servicetorg.