Saksbehandlertjenesten

Tjenestekontoret for helse og omsorg behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, kommunale utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis.

Telefonnummer sentralbord: 64 80 20 96

Saksbehandler PLO  - 481 67 534/549 eller 404 02 471
Avdelingsleder Grethe Utgaard – 986 46 284
Enhetsleder R. Victoria Frogner – 414 77 226

 

Besøksadresse:

Øvre Rælingsveg 176

2008 Fjerdingby

 

Postadresse:

Postboks 100

2025 Fjerdingby

Avdeling mestring og rehabilitering

Vurderings- og mestringsteam

Teamet består av sykepleier, fysioterapeuter og ergoterapeut. Våre tjenester er intensiv spesialisert tverrfaglig rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Tjenestene er tidsavgrenset til 8 uker. Våre oppgaver er blant annet å trene på daglige aktiviteter, gi medisinske råd og å orientere om ulike tjenester og tilbud i kommunen.

 

Henvendelse til teamet på telefon 64 80 20 96

 

Hjelpemiddeltjenesten

Kontakttelefon mandag-fredag 9-15: 481 67 643

Adresse:
Kirkebyvegen 2
2008 Fjerdingby

Hjelpemiddeltjenesten tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler for dem som har nedsatt funksjonsevne for en kortere periode. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av gangen med mulighet for fornyelse ved behov. Hjelpemiddeltjenesten utfører montering og eventuell enkel reparasjon av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten:

Vakttelefon 989 00 490

 

E-post:
Ergoterapi: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no
Fysioterapi: fysioterapihenvendelser@ralingen.kommune.no

Avdelingsleder Anne Kopperud, telefon 481 67 652

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis. Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via tjenestekontoret for helse og omsorg.

Enhetsleder/ avdelingsleder Hanne Solvang telefon 477 187 37 

Hjemmesykepleie 

  • Telefon dagtid hverdager  977 34 474
  • Telefon kveld/helg/natt : 977 34 474/481 67 685

Besøksadresse:
Haugervegen 25
2008 Fjerdingby

Demensteam

Demensteam

Demensteamet består av erfarent helsepersonell og fungerer som en ressursgruppe innenfor sitt fagfelt og er organisert under hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien, i Rælingen.

 

KONTAKTINFORMASJON:

Vi er tilstede på virkedager fra kl. 08-15.30 og treffes på e-post: demensteam@ralingen.kommune.no.

 

Telefon 907 11 267 (mandag- fredag)

Telefon 907 67 061 (mandag -fredag)

Avdeling psykisk helse- og avhengighet

Avdelingen tilbyr tjenester til voksne med psykiske lidelser/plager og/eller rusavhengighet i tillegg til råd og veiledning til pårørende. Vi tilbyr flere lavterskeltilbud - i tillegg til lovpålagt helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. Våre lovpålagte tjenester saksbehandles av tjenestekontoret for helse og omsorg.

Avdelingsleder Elisabeth Arnesen, telefon 473 09 502

Fagleder Dragana Tosinovic, telefon 481 67 580

Kommunale institusjoner / sykehjem

LØVENSTADTUNET
Løvenstadvegen 16
2006 Løvenstad

 

  • Somatisk avdeling 2. etg

Avdelingsleder Lurthumary Fernando, telefon 481 67 536

Vakttelefon sykepleier 459 71 765

 

  • Somatisk avdeling 3. etg

Avdelingsleder Inger- Helen Lindstad, telefon 909 86 124

Vakttelefon sykepleier 481 67 518

 

  • Løvenstadtunet (skjermet avd) 3. etg

Avdelingsleder Anne-Guro Høye Strøm, telefon 915 29 464

Vakttelefon avd. 3A: 901 62 911

Vakttelefon avd. 3B: 909 19 566

 

  • Løvenstadtunet (skjermet avd) 4. etg

Avdelingsleder Piriya Sanjeevan, telefon 404 08 677

Vakttelefon avd. 4A: 909 21 641

Vakttelefon avd. 4B: 901 96 280

 

  • Løvenstadtunet boliger (døgnbemannede boliger)

Avdelingsleder Vibeke Vasholmen, telefon 476 70 448

Vakttelefon sykepleier 458 71 546

 

 

FJERDINGBY HELSETUN
Haugervegen 25
2008 Fjerdingby

 

  • Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Avdelingsleder Kine Chamilla Johansen, telefon 902 83 140

Vakttelefon sykepleier 456 33 280

 

 

BOLIGER TILHØRENDE TILRETTELAGTE TJENESTER:

 

BUHOLEN BOLIGER

Boigen yter heldøgns- bo og miljøarbeidertjenester til 7 personer med utviklingshemning. En koordinator har daglig faglig ansvar og hver bruker har primærkontakt.

Avdelingsleder Marte K. H. Eidhagen, telefon 920 51 206

 

E-post: marte.eidhagen@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Buholen 20 - 22, 2005 Rælingen

 
BJØRNHOLTHAGAN BOLIGER

Boligen yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester til 8 personer med utviklingshemning og/eller psykiske lidelser. Fagledere har faglig ansvar og det er etablert team og primærkontakt rundt hver bruker.

 

Avdelingsleder Ragnhild Hansvold, telefon 982 18 959

E-post: ragnhild.hansvold@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Bjørnholthagan 2, 2008 Fjerdingby

 

HAUGER BOLIGER

Boligen yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester til 8 personer med utviklingshemning, og ambulerende tjenester til 9 personer som bor utenfor boligen. En koordinator har daglig faglig ansvar og hver bruker har primærkontakt.

 

Avdelingsleder Marita Sexe Kristensen, telefon 989 08 697

E-post: marita.sexe.kristensen@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Haugervegen 21, 2008 Fjerdingby

 

LØVENSTADVEGEN BOLIGER

Boligen yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester til 7 unge voksne med utviklingshemning, samt avlastning i 2 leiligheter. En koordinator har daglig faglig ansvar og hver bruker har primærkontakt.

 

Avdelingsleder: Anita Fredriksen, telefon 959 65 651 (vakttelefon bolig)

E-post: anita.fredriksen@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Løvenstadvegen 9 - 15, 2006 Løvenstad

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Rælingen kommune har tilbud om kommunal akutt døgnplass ved Fjerdingby helsetun, korttids-/rehab.avd. Innleggelse til KAD skal gjøres av lege med tilhørighet i Rælingen kommune (fastlege), Nedre Romerike legevakt, Ahus ved akuttmottaket, Akutt 24 og DPS Nedre Romerike. Innleggelse er bare aktuelt ved allmennmedisinske problemstillinger/tilstander hvor observasjon og behandling på dette nivået i kommunehelsetjenesten vurderes som trygt og hvor behovet for innleggelse til spesialisthelsetjenesten er vurdert som ikke nødvendig.

Alle henvendelser angående KAD rettes til vakttelefon sykepleier 456 33 280

Helsestasjon- og jordmortjenesten

Løvenstadtunet helsestasjon telefon: 63 83 52 60

(Telefontid er 08.30-1100 og 13.00-15.00)

Adresse: Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad

 

Fjerdingby helsestasjon telefon: 63 83 52 60

(Telefontid er kl. 08.30-11.00 og 13.00-15.00)

Adresse: Rælingen rådhus, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby

 

Helsestasjonene kan også kontaktes på e-post: helsestasjonen@ralingen.kommune.no

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege Magnus Dyrkorn Jonsbu, mobil 936 06 156

Legekontor i kommunen

Fjerdingby legesenter, telefon: 64 80 29 10 / akuttelefon 64 80 27 57

Bjørnholthagan 6, inngang B, 2008 Fjerdingby

 

Løvenstadtunet legesenter, telefon: 64 80 28 70/ akuttelefon 64 80 28 76

Adresse: Løvenstadvn. 16, 2006 LØVENSTAD

 

Stallbakken Legesenter DA, telefon: 64 80 29 29 / akuttelefon 64 80 29 25

Adresse: Stallbakken 1, 2005 Rælingen

Nettsted: stallbakken.no

Multidoseapotek

Apotek 1 Skårersletta
Telefon: 67 90 00 10
Fax multidose: 67 97 35 50
Fax utenom multidose: 67 97 03 44

E-post: apotek1.skarersletta@apotek1.no

Digital samhandling - systemansvarlig /meldingsansvarlig

Øyeren IKT: telefon: 63 83 52 00

Systemansvarlig Profil: Sissel B. Gjerdet, telefon 404 94 950