Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste dersom de ikke unntas fra offentligheten. Listene er tilgjengelig på internett. (postliste tom 2020)

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Henvendelser via vår e-post eller postadresse er våre formelle adresser. Vi saksbehandler ikke via andre kanaler som Facebook.

 

Kontaktinformasjon:

Rælingen kommune

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby (se kart nedenfor).

Postadresse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby

Telefon: 63835000   Telefax: 63835233   E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Åpningstider servicetorg: 0800 - 1530

Kontonummer: 1503 05 43707 - Uten KID

Kontonummer: 1503 18 66194 - Med KID

Sende oss faktura

For betaling fra utlandet: BIC:  DNBANOKKXXX  -   Elektronisk IBAN-kontonummer: NO5715030543707

Papirformatert IBAN-kontonummer: NO57 1503 0543 707       

Organisasjonsnummer. 952 540 556

Kommunenummer: 3027

Kontaktinfo for A-hus

Rælingen bibliotek

NAV

Nettprat/chat  (Chat med oss)

Facebook    

SMS-varsling   

Veienmin.no (Meld om ros og ris når det gjelder vei, vann, brøyting og mer)    

Viktige telefon-/vaktnummer    

Søk etter ansatte   

Kommunedirektør og kommunalsjefer

Organisasjonen - enhetene

Ordfører og politisk ledelse

Næringsliv

Snarvei til Skjemaer

 

Informasjon på flere språk/information in other languages (google translate)