Telefon

Telefon: 63 83 50 00 (hverdager kl. 08.00-15.30, sentralbord)

Drøfting-/vakttelefon: 969 43 155 (hverdager kl. 09.00-15.00)

Digital post

E-post: barnevern@ralingen.kommune.no (ikke bruk e-post til å sende sensitive personopplysninger)

Skal du sende sensitive personopplysninger? Rælingen kommune bruker eDialog, som er en løsning for deg som vil kontakte oss elektronisk når innhold i det du sender er unntatt offentlighet/har taushetsbelagte opplysninger. Gå til eDialog for å sende sikker, digital post til barneverntjenesten.

Adresse

Besøksadresse: Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby,

Postadresse: Rælingen kommune, Barneverntjenesten, postboks 100, 2025 Fjerdingby

Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt: 64 99 32 70 (døgnåpen)

Alarmtelefon/nettside for barn og unge (www.116111) : (døgnåpen)