Telefon: 63 83 50 00 (hverdager kl. 08.00-15.30, sentralbord)

Drøfting-/vakttelefon: 969 43 155 (hverdager kl. 09.00-15.00)

E-post:barnevern@ralingen.kommune.no 

Besøksadresse: Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby,

Postadresse: Rælingen kommune, Barneverntjenesten, postboks 100, 2025 Fjerdingby

Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt: 64 99 32 70 (døgnåpen)

Alarmtelefon/nettside for barn og unge (www.116111) : (døgnåpen)