Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen er skoleeiers (politisk og administrativ) og skolenes felles verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling i rælingsskolen.

Planen rulleres årlig og ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014. Den har et tidsperspektiv fra 2014 - 2017. Strategien skal strekke seg over en periode på flere år for å skape sammenheng og forutsigbarhet.

Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2014 - 2017.pdf

 

Vedlegg - Strategisk kompetanseplan 2014-2017 -kompetansetiltak i rælingsskolen.pdf