Kompetansen øker

Tiltakene i planen skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette barnehagelovens formålsbestemmelse i barnehagens arbeid. Tiltakene skal også bidra til å gjøre barnehagene i Rælingen til et attraktivt sted å jobbe slik at vi kan fortsette å rekruttere personer med riktig kompetanse til barnehagene. De prioriteringer og tiltak som har blitt gjort de siste årene bidrar til at flere av de ansatte i barnehagene øker sin kompetanse. Dermed blir det også et bedre grunnlag for økt kvalitet i det faglige tilbudet. Tiltak som har fungert bra er videreført, nye tiltak på nye utfordringsområder er satt inn.

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen 2016-2017 skisserer kompetansehevingstiltak til alle gruppene av ansatte i barnehagen utfra sentrale og lokale føringer og prioriteringer. Kommunen som barnehagemyndighet, barnehageeier samt den enkelte barnehageleder, har alle sine ansvarsforhold for å sikre helhet og god sammenheng i arbeidet med utviklingen av barnehagene.

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen 2016-2017

Les mer:

Kommunale barnehager i Rælingen

Overordnet kompetansestrategi i Rælingen

Mer om kommunens stategidokumenter