Målet med kompetanseplanen er å gi styrer, pedagogisk ledere og det øvrige personalet i de kommunale barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Planen fremhever betydningen av voksnes holdning, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barnet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Gjeldende kompetanseplan for kommunale barnehager ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 og gjelder fra 2013-2014.

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen kommune vedtatt 11122013