Rælingen kommunes kommunevåpen er designet av Harald Hallstensen og vedtatt i Kongelig resolusjon 30. april 1981:

Kommunevåpenet er i grønt en oppvoksende gull høygaffel med tre tinder.


Historien om kommunevåpenet: I nordenden av Øyeren ligger det flere flate øyer som har vært brukt som slåtteland av gårdene i området. På Rælingøya og Fautøya ble høyet i gamme tid stakket - satt i statt, - til det formålet brukte man en meget lang høygaffel. Motivet skal også illustrere de tre store elvene som renner ut nord i Øyeren; Nitelva, Leira og Glomma.

Regler for bruk av Rælingen kommunes kommunevåpen.

Rælingen kommune har en designguide  som viser hvordan vi bruker vårt kommunevåpen og mer. Trenger du mer informasjon og tilgang til filer av vårt kommunevåpen, ta kontakt.