Følgene representanter ble valgt inn fra de ulike partiene ved kommunestyrevalget 2019
Bilde av representantene vises når det klikkes på navnet.

Arbeiderpartiet - AP
Ståle Grøtte, Hanne Fjerdingby Olsen, Heidi E. Finstad, Siv S. Rèz, Jan Ole Enlid, Halfdan Karlsen, Sigbjørn Lia, Ingrid K. Andreassen, Hans Rune Skarsbø, Hassan Ali Malik, Elias Peltomaa Beisvåg, Hanne Nerland, Morten Sjølli, Yohannes G. Weldeleul, Siv Beisvåg, Lars Martinussen

Sosialistisk Venstreparti - SV
Øyvind Grimstad, Lene Haanshus

Høyre - H
Gro Langdalen, Bjørn Ole Uglem, Anne Jahr Kolstad, Terje Rustad, Katrine Killerud, Vilde Uglem, Geir Dalholt

Fremskrittspartiet - FrP
Kari M. Blomsø, Bjørg Ottesen, Martin Assmann Ottesen

Kristelig Folkeparti - KrF
Simon Friis Larsen

Senterpartiet - SP
Hans Otto Tomter, Elisabeth Sannum Vangen

Venstre - V
Stephen Meinich-Bache

Miljøpartiet De Grønne - MDG
Saima S. Mahmood, Håkon Lindahl

Rødt
Nora Uvsbakk