En "leteaksjon" etter gamle saker førte til at vi kopierte sakslistene fra møtene når vi først hadde hentet protokollene opp fra kjellerarkivet, for å kunne lette senere leting.
Vi velger å dele disse sakskartene med innbyggerne våre her på nettsiden, slik at alle kan få innsikt i hvilke saker som er behandlet, kanske leter du også ette noe fra denne perioden?

1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976