På sakslisten var:

1. gangsbehandling kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033, 

Elsparkesykler i Rælingen

Lokale regler for flagging på offentlige flaggstenger i Rælingen kommune

Bruker- og pårørendeundersøkelser ved Løvenstadtunet

SafiR-rapport 2021

Orientering istandsetting ved nedklassifisering Nordbyvegen

Orientering istandsetting ved nedklassifisering Tomterstien

Risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for landbruket i Lørenskog, Rælingen og Oslo

Revidert selskapsavtale Nedre Romerike Vannverk IKS

Revidert selskapsavtale Nedre Romerike Avløpsselskap

Interpellasjon - klimabudsjett og klimaregnskap i Rælingen kommune

Fullstendig innkalling, saksliste og protokoll 

Kommune-TV