Egenandel for kommunale fysioterapitjenester, Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, Safirutvalgets årsrapport og Kontingent ved kulturaktiviteter for eldre vil også bli behandlet.

Se fullstendig saksliste, protokoll og innkalling til Kommunestyremøtet onsdag 3. mai 2017 kl. 18.00.

Kommune-TV  Møtet 3. mai 2017 kl. 18.00 er redigert etter saker. Også orientering fra Nedre Romerke Brann og Redningsvesen (NRBR) og svar på interpellasjon - masseoppfølging i Marikollen - tilførselsvei fra Blystadlia er redigert som egne saker. Vedlagt er illustrasjoner som ble vist under presentasjonene:Orientering fra NRBR og Svar på interpellasjon om oppfylling av masser i Marikollen.

Under Kommune-TV finner du også tidligere kommunestyremøter redigert etter saker.

 

Artikkel publisert 21.04.2017 og oppdatert 4.05.2017.