Kommunestyrets medlemmer innkalles til møte 16. mars kl. 18.00. Du kan som innbygger følge møtet fysisk i kommunestyresalen, følge det direkte eller i opptak på kommune-TV.

 

Saker til behandling i møtet:

Kontrollutvalgets årsrapport 2021
Kommunebarometeret 2021 - orientering
Høring av kommuneplanens arealdel 2022-2033
Rud skole - valg av konsept for totalrehabilitering og tilbygg
Ombygging av Sandbekken ungdomsskole trinn 1 - valg av konsept
Ombygging av rådhuset - valg av konsept
Avvikling av status som Fairtrade-kommune
Tolketjenester- utvidelse av antall deltakerkommuner i administrativt vertskommunesamarbeid
Kommunens beredskap for mottak av flyktninger fra Ukraina 
Søknad om permisjon fra politiske verv 1.2.22 - 31.08.22 - Hanne Nerland - Ap
Søknad om permisjon fra politiske verv til 31.12.2022 - Yohannes Weldeleul - Ap
Søknad om fritak fra meddommerverv - Christian Moltzau Hovda
Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjektet Fjerdingby sentrum
Interpellasjon - Heimen - Grendehus og barnehage
• Interpellasjon - trehyttelandsbyen 
• Interpellasjon - ensomhet og psykisk helse 
• Interpellasjon - skole

 

Publisert 11.03.22 og oppdatert 18.03.22.