Følgende saker er til behandling:

  • Tilstandsrapport helse omsorg og velferd 2021, inkl. tilstandsrapportering for barneverntjenesten
  • "Leve hele livet" - tiltaksplan 2021-2023
  • Tilstandsrapport for grunnskole 2021
  • Kompetanseplan for grunnskole 2021-2022
  • Forlenget levetid bygg, teknisk tilstand på bygningsporteføljen og vedlikeholdsstrategi
  • Porteføljestyring i investeringsbudsjettet
  • Vurdering av salgsmetode eiendom på Løvenstad (Gnr/Bnr 106/8)
  • Utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei fra Borgensberget til Nyland - andregangsbehandling
  • Høring av Storberget- utvalgets rapport "Du er henta" - finansiering av private barnehager
  • Høring av Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 for Viken

 

Lenke til saksdokumentene: trykk her
Du kan følge møtet direkte, eller se enkeltsaker i opptak, på kommune-TV.  Lenke til kommune-TV: trykk her