Kommunestyret behandlet disse sakene i møtet:

  • Høring om oppdeling av Viken fylke
  • Rælingen Ungdomsråd 2021 - 2023
  • Finansiering av områderegulering Løvenstad
  • Bruk av fond og redusert investering over tre år for inndekning av overforbruk i avdeling for vann og avløp
  • Kontrollutvalgets årsplan for 2022
  • Kontrollutvalget orientering om rapport rammeavtaler maskinentreprenør 2018
  • Fritak fra verv i råd - Liv Berit Dahl - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne