Møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll for Kommunestyremøtet 19. oktober 2016   Vedlegg finner du i ikonet formet som "ark" ytterst til høyre.

Kommune-TV    Møtet ble sendt direkte onsdag 19. oktober fra kl.18.00. I etterkant kan du se møtet redigert etter saker. Du kan også se tidligere kommunestyremøter redigert etter saker.

Bli aktiv deltaker i lokalsamfunnet ditt.  Følg Rælingen kommune på Facebook. Det viktigste skjer der du bor!