Se innkalling og saksliste til kommunestyremøtet 16. mars 2016.

Sak om  Kommunereform - retningsvalg har flere vedlegg.

Vedleggene er blant annet: Utredning kommunereform, Uttalelser fra Mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsrådet, samt Rapport - sammenligning av kommunenes administrative stillinger. (Saksfremlegg og vedlegg kan du lese ved å trykke på ikon formet som et ark ytterst på siden.)