Her kan du lese saker.   Dokumentet er stort, det vil ta lang tid å laste ned. Vi anbefaler å laste de enkelte saker i listen.  Vedlegg finner du ved å trykke på ikonet formet som "ark" ytterst til høyre i bildet.  Sak 60 /16 er unntatt offentlighet og vil derfor ikke vises.

Det vil være blant annet informasjon og orienteringer for kommunestyret før behanding av saker og sending via Kommune-TV starter kl. 17.00.

 

Saker som skal behandles i kommunestyret 15. juni 2016:

- Årsberetning 2015

- Tilstandsrapport 2016 - Kvalitetsvurdering av grunnskolen

- Tilstandsrapport 2016 natur og miljø

- 1. tertialrapport 2016

- Folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur - kommunereformen - 25. april 2016 - godkjenning av valgresultatet 

- Rælingen kommunes anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på fremtidig inndeling i vårt nærområde/region

- Salg av eiendom

- Konseptvalgutredning Kommunale bygg i sentrum

- Opsjonsavtale med utbygger av Fjerdingby sentrum

- Lokalisering av utvidet idrettshallkapasitet og etablering av topphåndballarena i Marikollen

- Vurdering av barnehagekapasitet 2016-2025

- Høringsforslag kommunedelplan landbruk 2016 - 2027

- Behandling av reguleringsplan for Borgensberget, gnr. 103 bnr., 52 m.fl.

- Behandling av utbyggingsavtale for Borgensberget, datert 23.05.2016

- 2. gangsbehandling av reguleringsplan for barnehage og tomannsbolig på Smestad vest

- Deltakelse i Husbankens kommuneprogram

- Kompetanseplan for kommunale barnehager 2016-2017

- Demensplan 2016-2020

- Valg av forliksråd - skjønnsmedlemmer - lagrettemedlemmer - meddommere til tingretten og meddommer for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

 

Merk: Kommunestyremøtet starter kl. 15.00 med informasjon frem til kl. 17.00. Sendingen med behandilng av saker via Kommune-TV starter kl. 17.00.

Under Politikk, Møtekalender finner du oversikt over kommende møter og utvalg.