Saksliste og protokoll fra kommunestyremøtet 12. juni 2019:

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1309&sourceDatabase=RALEPH

Se møtet via Kommune-TV (Det er redigert etter saker).