Følgende saker skal behandles:

Finansrapport 3. tertial 2019,    Avslutning av byggeprosjekter-Smestad skole og tekniske utbedringer Sandbekken Bad,     Anmodning om bosetting av flyktninger 2020,     Lys på Marikollen kunstgress-innbyggerinitativ,    Detaljreguleringsplan for Holt skole,    Valg av barnerepresentant til planutvalg og kommuneplanutvalg,     Revidert overordnet samarbeidsavtale med Ahus HF,      Endring av låneramme og selskapsavtale for selskapene NRA og NRV IKS,     Revidert mandat for vannområde Øyeren,     Valg av representant til styringsgruppa for hhv vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren periode 2019-2023,      Felles VA-norm for Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Skedsmo, Sørum, Rælingen kommuner samt Flateby vannverk SA, Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA,     Veteranplan,     Kontrollutvalgets årsplan 2020,     Valg av meddommer til Nedre Romerike tingrett.