Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanutvalg

Kommuneplanutvalget består av formannskapet + én representant fra hvert av de partier som ikke er representert i formannskapet og ledes av ordfører.

Formannskapets medlemmer har stemmerett. Øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett.

Kommuneplanutvalget har det politiske ansvaret for utarbeiding/revisjon av kommuneplanen og fremmer samlet innstilling til kommune­styret for så vel kommuneplan som kommunedelplaner.

Kommuneplanutvalget har ikke saksbehandling til løpende byggesaks- og arealplansaker da dette ivaretas av kommunens planutvalg.

Se oversikt over kommuneplanutvalget medlemmer og møter her

Skjema