Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt desember 2013 og har et tidsperspektiv fram mot år 2025.

Planprogram for kommuneplan 2013 - 2024, vedtatt i 2012, ligger til grunn for revisjonen av kommuneplanen. Denne finner du i menyen til høyre.  

Kommuneplan - samfunnsdelen mot 2025.pdf

Kommuneplan mot 2025 - Samfunnsdelen (kortfattet brosjyre om planen)