Kommuneplanen inneholder to deler. Samfunnsdelen følger opp kommunens visjon om å være grønn, nær og inkluderende. Den viser hvilke områder vi særlig må jobbe med de neste årene og legger føringer for samfunnsutviklingen. Arealdelen fastsetter blant annet hvor vi skal ha vekst framover og hvilke områder som skal vernes.

Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 27. oktober 2021.

Arealdelen tilknyttet kommuneplanen for 2022–33 er under revisjon. Se også Kommuneplanens arealdel 2014–2025.

Satsingsområder og mål

Rælingen kommune har tre satsingsområder i kommende periode og for hvert område har vi tre mål som forteller hvilken utvikling vi ønsker framover.

Satsingsområdene er:

  • Leve og mestre hele livet
  • Samarbeid for natur og mot klimaendringer
  • Nærområder med kvaliteter

For hvert satsingsområde har vi tre mål som speiler de utfordringene og mulighetene vi står overfor. I denne kommuneplanen prioriterer vi altså noen områder. Det betyr ikke at vi ikke jobber med alle våre ansvarsområder, men at noen områder blir ekstra viktig å samarbeide om i de neste årene.