Styreleder ønsker velkommen til kommunalpolitisk toppmøte - agendaen er Bærekraftig utvikling og overskriften er: "Mange bekker små" (KS nettsider)

Det handler om å møte våre behov i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine, sier styreleder Gunn Marit Helgesen  i KS. (KS nettsider).

Se program for kommunalpolitisk toppmøte 11. februar 2020 (KS nettsider)

 

Program kommunedirektørsamling 10. februar 2020. (KS nettsider)