Fastledd vann og avløp

Alle som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal betale et fast gebyr pr. boenhet som er registrert.

Forbruksgebyr vann og avløp

Forbruksgebyr på vann og avløp beregnes på to måter, etter kvadratmeter (m2 BRA) av hele bygget, eller etter vannmåler

Beregning etter m2: BRA m2 x 1,5 x m3 pris = hele årsgebyret

Eks. en bolig på 120 m2,  120 m2 x 1,5 = 180 m3 x m3 pris som man blir fakturert vann/kloakk  i løpet av et år.

Vannmåler

Hvis man har vannmåler blir a’kto vann og kloakk beregnet etter fjorårets forbruk. Oppgjøret på forbruket kommer med på 1. termin hvert år. Da må kunden på forhånd ha lest av måleren ved årsskiftet og registrert dette inn i leseav.no, eventuelt meldt det inn til kommunen. Gjennomsnittlig bruker en person (barn eller voksen) ca. 50 m3 pr. år.

Renovasjon (søppel)

Man betaler etter størrelse på renovasjonsbeholderen på restavfall. Papirbeholderen er ikke gebyrbelagt.

Kommunens driftstilskudd til Roaf øker i 2020, dermed vil gebyrer ut til innbygger også øke.

Feiing

Alle som har fyringsmuligheter skal betale feie- og tilsynsgebyr pr. pipeløp, dette gjelder også fritidsboliger (hytter). Har man gasspeis skal det kun betales et tilsynsgebyr (1/2 feiegebyr).

Nedre Romerike Brann- redningsetat skal fremdeles sørge for at røykkanaler (piper) i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feid etter behov. Hytter/fritidsboliger skal også feies å ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Når det kommunale driftstilskuddet til NRBR øker, økes også gebyret ut til kunden. Gebyret går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte boligen får utført feiertjeneste.

Hvis man ikke bruker fyringsanlegget ( peis, ovn, pipe) kan man søke om gebyrfritak. Skjemat finnes på NRBR sin hjemmeside, under skjema, feiing og ildsteder.

Eksempel på beregninger i 2020

En bolig på 120 m2 med søppelbeholder på 140 L (beløpene er inkl. mva):

Gebyr

Enhet

Pris pr. enhet

antall

Pris inkl. mva

Fastledd vann

Stk

1 025,00

1

1 025,00

Fastledd avløp

Stk

1 118,00

1

1 118,00

Vanngebyr

m2

23,48

120

2 818,00

Kloakkgebyr

m2

24,00

120

2 880,00

Renovasjon 140 L

Stk

3 780,00

1

3 780,00

Feiegebyr

Stk

475,00

1

475,00

Totalt i 2020

 

 

 

12 096,00

Finne pris pr. m2: 1 m2 x 1,5 x m3 = pris pr. m2

 

En bolig med vannmåler, beregnet forbruk på 150 m3:

Gebyr

Enhet

Pris pr. enhet

antall

Pris inkl. mva

Fastledd vann

Stk

1 025,00

1

1 025,00

Fastledd avløp

Stk

1 118,00

1

1 118,00

A’konto vann

m3

15,65

150

2 348,00

A’konto kloakk

m3

16,00

150

2 402,00

Renovasjon 140 L

Stk

3 780,00

1

3 780,00

Feiegebyr

Stk

475,00

1

475,00

Totalt i 2020

 

 

 

11 148,00

 

Se priser for 2020 på kommunale eiendomsgebyrer her.

 

Publisert 1. gang 20.01.2020