I kommunestyret 09.12.2015 ble det vedtatt at betalingssatsen for avløp skulle ha en økning på 2,7 % fra 2015.

I stedet ble den satt ned med 18,8 % på fakturaen for 1. halvår 2016.

Innbyggerne faktureres for ny sats for 2. halvår 2016.

Det blir ikke etterfakturert for 1. halvår 2016.

 

 

Korrigert sats for 2016

Vedtatt sats i kommunestyret 09.12.2015

Enhetspris avløp

Kr. 8,84 pr. m3

Kr. 6,99 pr. m3