Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 15:43

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Kommunale avgifter - Eiendomsgebyrer

Beskrivelse

KOMMUNALE AVGIFTER (eiendomsgebyr)

I Rælingen kommune faktureres kommunale avgifter 2 ganger pr. år.

1. termin har forfall 25. mars

2. termin har forfall 25.september

 

Kommunale avgifter består av:

Vanngebyr

Fastledd vann privat

Kloakkgebyr

Fastledd avløp privat

Renovasjon

Feiegebyr

Vann og kloakkgebyrer beregnes enten etter arealet på boligen, Norsk Standard 3940, eller ut ifra en vannmåler.

Beløpet på fakturaen beregnes i m3.

 

Vann og kloakk etter areal:

Hele arealet innenfor husets alle vegger (BYA) i alle etasjer blir beregnet. ( i en bolig med  ½  øvre etasje, beregnes alt med takhøyde over 1.90 m2 + 0,6 m inn på hver side.)

Det beregnes 1,5 m3 pr. m2.

Eks. en bolig på 120 m2 beregnes på følgende måte:

120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3 (det blir fakturert for 180 m3)

 

Vann og kloakk etter måler:

De som har vannmåler må betale a’konto vann og kloakk inneværende år.

Vannmåleren skal leses av i slutten av hvert år. Det sendes ut SMS eventuelt avlesningskort i desember.

Vannmåleroppgjøret faktureres på 1. termin hvert år. Enkelte kan da ha innbetalt for mye eller forlite a’konto.

Ved å benytte vannmåler betaler man kun for faktisk forbruk av vann og kloakk.

Alt vann inn i boligen beregnes som kloakk ut igjen.

En person (barn eller voksen) bruker ca. 50 – 60 m3 pr. år.

 

Fastledd vann/avløp privat:

Dette er en fast årlig avgift som alle husstander blir belastet. Årsgebyret er likt for alle typer boenheter. I en boligblokk med 10 boenheter, blir hver boenhet belastet, i en enebolig med en utleieleilighet, blir det belastet to årsgebyrer.

 

Renovasjon:

Alle boenheter må være tilknyttet et renovasjonspunkt, enten ved å ha egne beholdere eller være tilknyttet renovasjonsbrønner.

Det er flere størrelser på de grønne renovasjonsbeholderne. Mest brukt er 140 L. Den skal normalt holde til en husstand (3-4 pers).

Det er kun renovasjonsbeholderen til restavfall som er gebyrlagt. Dvs.  man kan ha større papirbeholder uten at gebyret øker.

 

Feiegebyr:

Alle boliger hvor det er pipe, blir automatisk belastet feiegebyr pr. pipeløp.

En del boliger har piper som ikke blir benyttet. Da er det mulig å søke feiervesenet i NRBR om gebyrfritak. Her finner du søknadsskjemaet for gebyrfritak.

 

Kommunen har ingen oversikt over når det sist ble feid, og når det neste gang blir feid. Disse spørsmålene må rettes til Feievesenet, NRBR tlf. 67910400.

 

Installere vannmåler:

Ønsker du å installere vannmåler må ta kontakt med et rørleggerfirma.

Kommunen har ingen målere for utlevering.

Når vannmåleren er installert må rørlegger fylle ut dette skjemaet

Det er også ønskelig med et bilde av vannmåleren som viser målerstand og plombering. Bildet sendes til postmottak@ralingen.kommune.no

 

Målgruppe

Firma og beboere i Rælingen kommune.

Kontakt

Avdeling: Kommunalteknikk

Tjenesten oppdatert: 12.04.2019 12:55