Forklaring:

Sum innbetalt kloakk kommer opp med desimaler. I utgangspunktet skal grunnlaget innbetalt vann og kloakk være like.
Dette skyldes at kloakkavgiften for 2016 ble vedtatt til å være kr. 6,99, skulle vært kr. 8,84. 
Dette ble først rettet opp til 2. termin 2016. Det ble ikke etterfakturert det som var forlite utfakturert av kloakkavgift.  
På vannmåleroppgjøret 1. term 2017 har vi funnet et gjennomsnitt mellom kr. 6,99 og kr. 8,84, som ble kr. 7,90 pr. m3.
Kronesummen på innbetalt vann og kloakk er riktig. Det er det som faktisk er innbetalt i 2016.  
Det er kun grunnlaget som blir forskjellig.