Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Beskrivelse

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et integrert tjenestetilbud ved Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved Fjerdingby helsetun. Innleggelse skjer etter at lege har avklart behandlingsbehovet og avtalt innleggelse på KAD. Tilbudet er den del av den kommunale helsetjenesten og erstatter innleggelse på sykehus der dette ikke er påkrevd. KAD tar imot pasienter hele døgnet med diagnoser og problemstillinger som skal være avklart før innleggelse. For deg som har kroniske plager, kan vi i samråd med din fastlege også tilby avtale om «åpen dør». Dette kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse og sikrer den som har avtale om behandlingsopphold muligheten for direkte innleggelse i KAD.

Målgruppe

Pasienter over 18 år som har diagnoser og problemstillinger som skal være utredet eller avklart før innleggelse, og hvor det er vurdert at innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

Pris for tjenesten

Tjenestetilbudet medfører ingen kostander for pasienten.

Samarbeidspartnere

KAD samarbeider med fastlege, legevakt, akuttmottaket og akutt 24 ved Ahus, Nedre Romerike DPS, hjemmesykepleien og det kommunale tjenestekontoret.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fastlege, legevakt, lege ved akuttmottak på sykehus eller lege ved Nedre Romerike DPS kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD lege eller ansvarlig sykepleier.

Vi har for øvrig tilgang på lege hele døgnet og avdelingen er døgnbemannet med sykepleier. Det er tilgang på medisinsk utstyr for undersøkelser og laboratorietjenester.

Kontakt

KAD er et integrert tjenestetilbud ved Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved Fjerdingby helsetun.

Adressen er Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby

Her finner du kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Tjenesten oppdatert: 16.12.2019 12:51